ถึงกับถอดรองเท้าปาคนขับรถ หลังบอกให้ขับเบาๆ จนคลื่นน้ำซัดเข้าบ้าน

~

ถึงกับถอดรองเท้าปาคนขับรถ หลังบอกให้ขับเบาๆ จนคลื่นน้ำซัดเข้าบ้าน

~

~

~

~

~

~

VDO ถึงกับถอดรองเท้าปาคนขับรถ หลังบอกให้ขับเบาๆ จนคลื่นน้ำซัดเข้าบ้าน

~

~

~

Leave a Reply