ท่วมทั่วไทย! ฝนกระหน่ำต่อเนื่อง น้ำทะลัก กทม.-ตจว. ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง

~

~

~

~

ท่วมทั่วไทย! ฝนกระหน่ำต่อเนื่อง น้ำทะลัก กทม.-ตจว. ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง

~

~

ท่วมทั่วไทย! ฝนกระหน่ำต่อเนื่อง น้ำทะลัก กทม.-ตจว. ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง

~

~

ท่วมทั่วไทย! ฝนกระหน่ำต่อเนื่อง น้ำทะลัก กทม.-ตจว. ถนนหลายสายกลายเป็นคลอง

~

~

~

~

Leave a Reply